Έκθεση τέχνης

Μηνιαίο Εβδομαδιαίο Καθημερινά Λίστα Grid Tile
Ιούλιος 2024

Το “Extravagario” του Σαμουέλ Πριέγκο

Ανακαλύψτε την συναρπαστική τέχνη του Samuel Priego—ένα μείγμα της χρωματικής έντασης του φωβισμού, της διαστατικότητας του κυβισμού και υπαινιγμών μεταφυσικής και ποπ αρτ. Οι πίνακές του, εντυπωσιακοί και περίπλοκοι, αντικατοπτρίζουν μια βαθιά εξερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής. Εξερευνήστε την καλλιτεχνική του κληρονομιά που εκτείνεται σε τρεις αιώνες, με κάθε πρόγονο να είναι μια λαμπρή προσωπικότητα από […]
09 Ιούλ
9:00 am - 5:00 pm
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Πλατεία του Πολιτισμού
Av. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo

Το “Extravagario” του Σαμουέλ Πριέγκο

Ανακαλύψτε την συναρπαστική τέχνη του Samuel Priego—ένα μείγμα της χρωματικής έντασης του φωβισμού, της διαστατικότητας του κυβισμού και υπαινιγμών μεταφυσικής και ποπ αρτ. Οι πίνακές του, εντυπωσιακοί και περίπλοκοι, αντικατοπτρίζουν μια βαθιά εξερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής. Εξερευνήστε την καλλιτεχνική του κληρονομιά που εκτείνεται σε τρεις αιώνες, με κάθε πρόγονο να είναι μια λαμπρή προσωπικότητα από […]
10 Ιούλ
9:00 am - 5:00 pm
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Πλατεία του Πολιτισμού
Av. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo

Το “Extravagario” του Σαμουέλ Πριέγκο

Ανακαλύψτε την συναρπαστική τέχνη του Samuel Priego—ένα μείγμα της χρωματικής έντασης του φωβισμού, της διαστατικότητας του κυβισμού και υπαινιγμών μεταφυσικής και ποπ αρτ. Οι πίνακές του, εντυπωσιακοί και περίπλοκοι, αντικατοπτρίζουν μια βαθιά εξερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής. Εξερευνήστε την καλλιτεχνική του κληρονομιά που εκτείνεται σε τρεις αιώνες, με κάθε πρόγονο να είναι μια λαμπρή προσωπικότητα από […]
11 Ιούλ
9:00 am - 5:00 pm
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Πλατεία του Πολιτισμού
Av. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo

Το “Extravagario” του Σαμουέλ Πριέγκο

Ανακαλύψτε την συναρπαστική τέχνη του Samuel Priego—ένα μείγμα της χρωματικής έντασης του φωβισμού, της διαστατικότητας του κυβισμού και υπαινιγμών μεταφυσικής και ποπ αρτ. Οι πίνακές του, εντυπωσιακοί και περίπλοκοι, αντικατοπτρίζουν μια βαθιά εξερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής. Εξερευνήστε την καλλιτεχνική του κληρονομιά που εκτείνεται σε τρεις αιώνες, με κάθε πρόγονο να είναι μια λαμπρή προσωπικότητα από […]
12 Ιούλ
9:00 am - 5:00 pm
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Πλατεία του Πολιτισμού
Av. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo

Το “Extravagario” του Σαμουέλ Πριέγκο

Ανακαλύψτε την συναρπαστική τέχνη του Samuel Priego—ένα μείγμα της χρωματικής έντασης του φωβισμού, της διαστατικότητας του κυβισμού και υπαινιγμών μεταφυσικής και ποπ αρτ. Οι πίνακές του, εντυπωσιακοί και περίπλοκοι, αντικατοπτρίζουν μια βαθιά εξερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής. Εξερευνήστε την καλλιτεχνική του κληρονομιά που εκτείνεται σε τρεις αιώνες, με κάθε πρόγονο να είναι μια λαμπρή προσωπικότητα από […]
13 Ιούλ
9:00 am - 5:00 pm
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Πλατεία του Πολιτισμού
Av. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo

Το “Extravagario” του Σαμουέλ Πριέγκο

Ανακαλύψτε την συναρπαστική τέχνη του Samuel Priego—ένα μείγμα της χρωματικής έντασης του φωβισμού, της διαστατικότητας του κυβισμού και υπαινιγμών μεταφυσικής και ποπ αρτ. Οι πίνακές του, εντυπωσιακοί και περίπλοκοι, αντικατοπτρίζουν μια βαθιά εξερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής. Εξερευνήστε την καλλιτεχνική του κληρονομιά που εκτείνεται σε τρεις αιώνες, με κάθε πρόγονο να είναι μια λαμπρή προσωπικότητα από […]
14 Ιούλ
9:00 am - 5:00 pm
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Πλατεία του Πολιτισμού
Av. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo

Το “Extravagario” του Σαμουέλ Πριέγκο

Ανακαλύψτε την συναρπαστική τέχνη του Samuel Priego—ένα μείγμα της χρωματικής έντασης του φωβισμού, της διαστατικότητας του κυβισμού και υπαινιγμών μεταφυσικής και ποπ αρτ. Οι πίνακές του, εντυπωσιακοί και περίπλοκοι, αντικατοπτρίζουν μια βαθιά εξερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής. Εξερευνήστε την καλλιτεχνική του κληρονομιά που εκτείνεται σε τρεις αιώνες, με κάθε πρόγονο να είναι μια λαμπρή προσωπικότητα από […]
16 Ιούλ
9:00 am - 5:00 pm
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Πλατεία του Πολιτισμού
Av. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo

Το “Extravagario” του Σαμουέλ Πριέγκο

Ανακαλύψτε την συναρπαστική τέχνη του Samuel Priego—ένα μείγμα της χρωματικής έντασης του φωβισμού, της διαστατικότητας του κυβισμού και υπαινιγμών μεταφυσικής και ποπ αρτ. Οι πίνακές του, εντυπωσιακοί και περίπλοκοι, αντικατοπτρίζουν μια βαθιά εξερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής. Εξερευνήστε την καλλιτεχνική του κληρονομιά που εκτείνεται σε τρεις αιώνες, με κάθε πρόγονο να είναι μια λαμπρή προσωπικότητα από […]
17 Ιούλ
9:00 am - 5:00 pm
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Πλατεία του Πολιτισμού
Av. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo

Το “Extravagario” του Σαμουέλ Πριέγκο

Ανακαλύψτε την συναρπαστική τέχνη του Samuel Priego—ένα μείγμα της χρωματικής έντασης του φωβισμού, της διαστατικότητας του κυβισμού και υπαινιγμών μεταφυσικής και ποπ αρτ. Οι πίνακές του, εντυπωσιακοί και περίπλοκοι, αντικατοπτρίζουν μια βαθιά εξερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής. Εξερευνήστε την καλλιτεχνική του κληρονομιά που εκτείνεται σε τρεις αιώνες, με κάθε πρόγονο να είναι μια λαμπρή προσωπικότητα από […]
18 Ιούλ
9:00 am - 5:00 pm
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Πλατεία του Πολιτισμού
Av. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo

Το “Extravagario” του Σαμουέλ Πριέγκο

Ανακαλύψτε την συναρπαστική τέχνη του Samuel Priego—ένα μείγμα της χρωματικής έντασης του φωβισμού, της διαστατικότητας του κυβισμού και υπαινιγμών μεταφυσικής και ποπ αρτ. Οι πίνακές του, εντυπωσιακοί και περίπλοκοι, αντικατοπτρίζουν μια βαθιά εξερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής. Εξερευνήστε την καλλιτεχνική του κληρονομιά που εκτείνεται σε τρεις αιώνες, με κάθε πρόγονο να είναι μια λαμπρή προσωπικότητα από […]
19 Ιούλ
9:00 am - 5:00 pm
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Πλατεία του Πολιτισμού
Av. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo

Το “Extravagario” του Σαμουέλ Πριέγκο

Ανακαλύψτε την συναρπαστική τέχνη του Samuel Priego—ένα μείγμα της χρωματικής έντασης του φωβισμού, της διαστατικότητας του κυβισμού και υπαινιγμών μεταφυσικής και ποπ αρτ. Οι πίνακές του, εντυπωσιακοί και περίπλοκοι, αντικατοπτρίζουν μια βαθιά εξερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής. Εξερευνήστε την καλλιτεχνική του κληρονομιά που εκτείνεται σε τρεις αιώνες, με κάθε πρόγονο να είναι μια λαμπρή προσωπικότητα από […]
20 Ιούλ
9:00 am - 5:00 pm
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Πλατεία του Πολιτισμού
Av. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo

Το “Extravagario” του Σαμουέλ Πριέγκο

Ανακαλύψτε την συναρπαστική τέχνη του Samuel Priego—ένα μείγμα της χρωματικής έντασης του φωβισμού, της διαστατικότητας του κυβισμού και υπαινιγμών μεταφυσικής και ποπ αρτ. Οι πίνακές του, εντυπωσιακοί και περίπλοκοι, αντικατοπτρίζουν μια βαθιά εξερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής. Εξερευνήστε την καλλιτεχνική του κληρονομιά που εκτείνεται σε τρεις αιώνες, με κάθε πρόγονο να είναι μια λαμπρή προσωπικότητα από […]
21 Ιούλ
9:00 am - 5:00 pm
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Πλατεία του Πολιτισμού
Av. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo
No event found!
Φόρτωση περισσότερων